Friday, January 1, 2016

พระราชวังที่ประทับประมุขของประเทศ

พระราชวังที่ประทับประมุขของประเทศ แวะ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิวชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอร์ควอยซ์ที่ท่าน Sheikh Al Nayan สร้างขึ้น มาเป็นของขวัญแก่ชาวเมือง

No comments:

Post a Comment