Sunday, January 3, 2016

เทศกาลกระท่อมหิมะ

 เทศกาลกระท่อมหิมะ เป็นเทศกาลเก่าแก่กว่า 400 ปีที่จัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวของเมือง Yokote จังหวัด Akita เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งสายน้ำและขอพรให้เมืองมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์

No comments:

Post a Comment