Friday, January 1, 2016

เฟอร์รารี่ เวิลด์ อาบู ดาบี

เฟอร์รารี่ เวิลด์ อาบู ดาบี ซึ่งเป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ ณ กรุงอาบู ดาบี สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ภายในมีทั้งโรงแรม เครื่องเล่น สนามแข่งรถ และพิพิธภัณฑ์ ความโดดเด่นอยู่ที่หลังคาสีแดง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากตัวถังของ เฟอร์รารี่GT

No comments:

Post a Comment