Friday, January 1, 2016

ตลาดบลูซุค (BLUE SOUK)

ตลาดบลูซุค (BLUE SOUK) ซึ่งเป็นตลาดใหม่  มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องหนัง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งของเด็ก สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมถึงชุดอาหรับประจำชาติ,  สินค้าที่ระลึกชั้นนำ

No comments:

Post a Comment