Sunday, June 12, 2016

จุดชมวิวฮิสึจิงาโอคะ (Hitsujigaoka Observation Hill)

ฮอกไกโด (Hokkaido)
ฮอกไกโดเป็นเกาะทางเหนือสุดของประเทศ ใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากเกาะฮอนชู ในหลายปีที่ผ่านมานี้ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวมากขึ้น

เมืองหลักของเกาะฮอกไกโดคือซัปโปโร เป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของฮอกไกโดในด้านต่างๆไว้ด้วยกัน ออนเซ็น และที่พลาดไม่ได้ คืออาหารการกิน เพราะเป็นเมืองที่เป็นเกาะ จึงมีแหล่งอาหารทะเลนานาชนิดที่ส่งต่อไปยังทั่วประเทศอีกด้วย

จุดชมวิวฮิสึจิงาโอคะ (Hitsujigaoka Observation Hill) เป็นจุดชมวิวที่อยู่บนเนินเขาทางทิศใต้ของซัปโปโร เปิดให้เข้าชเมื่อปี 1959 จากจุดชมวิวสามารถมองเห็นทุ่งหญ้าและตัวเมือง มีรูปปั้นศจ.วิลเลียม เอส. คลาร์ก(Prof. William S. Clark ) คือหนึ่งในคณาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบันNo comments:

Post a Comment