Sunday, June 12, 2016

สวนฟูกิดาชิ

สวนฟูกิดาชิ
สวนสาธารณะชื่อดังในเมืองเคียวโกคุ เป็นสวนที่ประชาชนชื่นชอบทุกช่วงอายุสำหรับน้ำในบ่อน้ำพุที่อร่อยและได้รับเลือกจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมให้เป็นหนึ่งในร้อยน้ำที่บริสุทธิ์ในญี่ปุ่น


No comments:

Post a Comment