Thursday, September 1, 2016

เมืองอเล็กซานเดรีย

เมืองอเล็กซานเดรีย นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ป้อมปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา


บอกลาผิวแห้งเหี่ยว ริ้วรอย สิว กะฝ้า จุดด่างดำ ก่อนวัยได้ที่เซียร์โว www.ciervoworld.com
Say goodbye to wrinkles, acne, dry skin and dark spot at Ciervo www.ciervoworld.com

No comments:

Post a Comment