Thursday, June 11, 2015

เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เมืองเศรษฐกิจพิเศษ

เมืองเซินเจิ้น 
เซินเจิ้น เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีชายแดนติดกับฮ่องกง เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด กว่างตง (Guangdong)ประเทศจีน


  • หลอวู่ ซิตี้ “Lowu City” 

คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก


  • เมืองจำลองจีน (Splendid Of China) 

ภายในจำลองสถานที่สำคัญๆ ของเมืองจีน ว่ากันว่าเมื่อมาเที่ยวเมืองจำลองจีนเพียงวันเดียวก็สามารถเข้าใจประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 5,000 ปี 


  • หมู่บ้านวัฒนธรรม (China Folk Culture Villages) 

ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าต่างๆทุกมณฑลของจีน

ชมการแสดงโชว์พื้นเมือง ที่มากด้วยความสามารถ เช่น การแสดงการต่อขา ประเพณีนั่งเกี้ยว ชมการแสดงโชว์ศิลป วัฒนธรรมจีน


No comments:

Post a Comment