Sunday, May 1, 2016

พิพิธภัณฑ์เมืองจิงโจว

พิพิธภัณฑ์เมืองจิงโจว ซึ่งเป็นที่เก็บวัตถุโบราณสมัยสามก๊กที่มีค่ามหาศาลมาก ประมาณ 1 แสนชิ้น

No comments:

Post a Comment