Sunday, May 1, 2016

มณฑลหูเป่ย์ (Hubei)

มณฑลหูเป่ย์ (Hubei) เป็นมณฑลตอนกลางของประเทศจีน เมืองหลวงคือเมืองอู่ฮั่น(Wuhan) มีเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเซียไปลงที่เมืองหลวงแห่งนี้ เมืองอู่ฮั่นมีแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านเมือง

มณฑลหูเป่ย ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ มีอาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ 2 สายคือ แม่น้ำฉางเจียง (แยงซีเกียง) และฮั่นเจียง เนื่องจากอยู่ทางเหนือของทะเลสาบต้งถิง จึงได้ชื่อว่า ‘หูเป่ย’ ซึ่งแปลว่า เหนือทะเลสาบ มีเมืองหลวงชื่อ อู่ฮั่น มีเนื้อที่ 185,900 ตร.ก.ม. มีประชากรประมาณ 60 ล้านคน

ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ มณฑลเหอหนาน
ทิศใต้ ติดต่อกับ มณฑลหูหนาน และมณฑลเจียงซี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ มณฑลอันฮุย และมณฑลเจียงซี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ มณฑลฉ่านซี และมณฑลเสฉวน

ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบภูเขา เนินเขา สันเขาต่ำๆ และที่ราบ ตรงกลางเป็นที่ราบต่ำ ทิศตะวันตก ตะวันออก และเหนือล้อมรอบด้วยภูเขา

ภูมิอากาศ
มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนเป็นลักษณะของเขตร้อน แถบเอเชียกึ่งอบอุ่น แสงแดดและปริมาณน้ำฝนเพียงพอตลอดปี เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม

เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ผลิตเครื่องจักร หลอมทอง ปิโตรเคมี สิ่งทอ และวัสดุก่อสร้าง ครองสถิติผลิตรถยนต์ได้เป็นอันดับหนึ่ง ของประเทศเมื่อปี 2001

เมืองอู่ฮั่น ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำสำคัญ 2 สายไหลผ่าน คือ แยงซีเกียง และ ฮั่นซุย เป็นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ยและเป็นเมืองใหญ่สุดในมณฑลเหอเป่ย มีพื้นที่ 8,467.11 ตร.กม.มีประชากรประมาณ 8.1 แสนคน เป็นที่ตั้งของท่าเรือใหญ่ที่สุดของ แม่น้ำแยงซีเกียงตอนล่าง รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี และเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในสมัยสามก๊ก ปัจจุบันอู่ฮั่นมีความสำคัญทั้งในฐานะเมืองอุตสาหกรรมเหล็ก รถยนต์ เครื่องจักร อาวุธ จนถึงการผลิตยาสูบ ทำรายได้ราวหมื่นล้านหยวนต่อปี

อู่ฮั่น เป็นเมืองโบราณยุคสามก๊ก ที่กล่าวถึง ผาแดง ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแยงซีด้านใต้ เป็นจุดที่ทัพพันธมิตรของซุนกวนและเล่าปี่ผนึกกำลังเข้าสู้ รบกับทัพของโจโฉ ปัจจุบันผาแดงแห่งนี้ กำลังพัฒนาให้ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีสิ่งปลูกสร้างตามประวัติศาสตร์ เช่น แท่นเรียกลม หอบัญชาการรบ ฐานทัพของง่อก๊ก
No comments:

Post a Comment