Sunday, May 1, 2016

วัดกุยหยวน (Guiyuan Temple) เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย

วัดกุยหยวน (Guiyuan Temple) หรือ "กุยหยวนซื่อ" วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น สร้างขึ้นในราวปลายราชวงศ์หมิงต่อเนื่องถึงต้นราชวงศ์ชิง ภายในมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่ชาวจีนนิยมไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล มีวิหารพระอรหันต์ 500 องค์ที่ปั้นจากดินเหนียวเคลือบทอง

กุยหยวนซื่อ ในภาษาจีนกลาง ตั้งอยู่ในกลางเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นวัดที่โด่งดังและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองอู่ฮั่น ซึ่งชาวจีนนิยมมาไหว้พระขอพรกับพระอรหันต์ 500 รูป เพื่อให้เกิดโชคลาภ วาสนา การค้าเจริญรุ่งเรือง

การเสี่ยงทาย ขอพรพระอรหันต์ 500 องค์ คือให้เดินเข้าไปในวิหารพระอรหันต์ จากนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบพระองค์ไหน จากนั้นก็ให้นับพระอรหันต์องค์ถัดไปเท่ากับอายุของเรา แล้วจำชื่อหรือเลขพระองค์นั้นไว้ จากนั้นก็มาขอรับใบทำนาย (คล้ายๆกับการเสี่ยงเซียมซีครับ)

วัดกุยหยวนซื่อ จะไม่ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปพระในวิหารแต่ก็เห็นคนจีนแอบถ่ายบ้าง


No comments:

Post a Comment