Sunday, October 25, 2015

วัดมเหยงคณ์ สถานที่ ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ภาวนาข้ามปี

วัดมเหยงคณ์ สถานที่ ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ภาวนาข้ามปี


วัดมเหยงคณ์. ตำบลหันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา. จ.พระนครศรีอยุธยา. สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ Tel. 035-881601-2

วัดมเหยงคณ์ เป็น สำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงคณ์ ,วิปัสสนากรรมฐาน , วิปัสสนา, อบรมธรรมะ

จุดประสงค์การจัดอบรม
ค้นหาความจริงว่า ชีวิตมันคืออะไรกันแน่ ปกติเราปล่อยให้ชีวิต ดำเนินไปตามความเคยชินของมันปีแล้วปีเล่า มันมีแต่ความมืดบอด

รูปแบบการจัดอบรม : 
วิปัสสนากรรมฐาน

 การปฏิบัติตน :
ปฏิบัติธรรม 9 วัน เดินจงกรม นั่งสมาธิ กำหนดรู้ รูป-นาม

การเตรียมตัว :
ให้ เตรียมเสื้อผ้าให้พอกับจำนวนวันที่อบรม เพื่อประหยัดน้ำในนการซักผ้า และความสะดวกแก่ผู้มาปฏิบัติ ( ผู้หญิง - เสื้อขาว ผ้าถุงดำ ) ( ผู้ชาย - เสื้อขาว กางเกงสีสุภาพ ) ไม่ควรนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมามาก เพราะหากสิ่งของมี่ค่าสูญหาย ทางวัดฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

สามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://www.mahaeyong.org/Site/Welcome.html

No comments:

Post a Comment