Thursday, October 29, 2015

มรดกโลกแห่งใหม่ "หอสังเกตการณ์ไคผิง" [ Kaiping Diaolou WatchTower ]

มรดกโลกแห่งใหม่ "หอสังเกตการณ์ไคผิง" [ Kaiping Diaolou WatchTower ]

หอไคผิง ซึ่งเป็นหอสังเกตการณ์ในเมืองไคผิง มณฑลกว่างตง[กวางตุ้ง] ทางภาคใต้ของจีน ได้รับเลือกจากคณะกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมในวันพฤหัส (28) ให้เป็นแหล่งมรดกโลกอันดับที่ 35 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกแห่งยูเนสโก ครั้งที่ 31 ที่ประเทศนิวซีแลนด์

นับเป็นสถานที่แห่งแรกในมณฑลกวางตุ้งที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
     
คณะกรรมการมรดกโลกให้เหตุผลว่า หอไคผิง เป็นทั้งอาคารที่พักอาศัยและหอสังเกตการณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่พบเห็นได้เฉพาะในเมืองไคผิง มณฑลกวางตุ้งเท่านั้น มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและตะวันตก

ข่าวจาก : ผู้จัดการออนไลน์
No comments:

Post a Comment