Sunday, October 25, 2015

ถามว่า "รัสเซีย" สวยที่สุดตอนไหน?? ตอบอย่างไม่ลังเลใจ เทศกาลไวท์ไนท์ (White Night) หรือพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ถามว่า "รัสเซีย" สวยที่สุดตอนไหน?? ตอบอย่างไม่ลังเลใจ
เทศกาลไวท์ไนท์ (White Night)
หรือพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

หากมีโอกาสได้ไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ท่านจะได้มีโอกาสพิเศษในการดูพระอาทิตย์เที่ยงคืน หรือรัสเซียเรียกว่า White Night เป็นช่วงที่พระอาทิตย์จะอ้อยอิ่งอยู่บนท้องฟ้านานกว่าปกติ กว่าจะตกก็ปาเข้าไปดึกดื่นเที่ยงคืน และถึงแม้จะตกลับขอบฟ้าไปแล้ว แต่ยังมีแสงขาวนวลอ่อนๆ อยู่ตลอดทั้งคืน.... สวยงามจนบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้ ต้องไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองกันแล้ว สำหรับปี 55 นี้เทศกาล White Night จะเริ่มต้น 24 พฤษภาคม จนไปถึง 6 ก.ค. 2555 ... ชักช้าไม่ได้แล้วNo comments:

Post a Comment