Friday, August 12, 2016

ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse)

ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse)
ถนนการค้าเก่าแก่ที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เป็นถนนสายช้อปปิ้งหลักของเมืองที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมายตลอดสองฝั่งทาง โดยเฉพาะร้านแบรนด์เนมระดับโลกดังๆ ที่มารวมตัวกันอยู่บนถนนเส้นนี้จนขึ้นชื่อว่าเป็น “ถนนช้อปปิ้งที่แพงที่สุดในโลก” ที่น่าสังเกตอีกอย่าง คือ ถนนเส้นนี้มีร้านขายนาฬิกาเป็นจำนวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชั้นนำของโลกเลยก็ว่าได้ สมกับคำเล่าลือที่ว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ต้องมาที่สวิตเซอร์แลนด์”

No comments:

Post a Comment