Friday, August 12, 2016

สวนซูริกฮอร์น (Zurichhorn Park)

สวนซูริกฮอร์น (Zurichhorn Park)

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ริมทะเลสาบซูริค เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง มีมุมของสวนจีนที่ได้รับการตกแต่งสไตล์จีนที่เมืองคุนหมิงได้จัดทำให้เป็นของขวัญในฐานะเมืองคู่แฝด

No comments:

Post a Comment