Friday, August 19, 2016

สวนนารา (Nara Park)

สวนนารา (Nara Park)

ที่ตั้ง
สวนสาธารณะริมเขาขนาดใหญ่อันเป็นที่ตั้งของวัดและศาลเจ้าสำคัญ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2423 เป็นเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงกวางในธรรมชาติ กวางในสวนนี้เป็นมิตรกับผู้คน สามารถซื้ออาหารให้กวางที่มีขายในบริเวณสวนได้ นอกจากนั้นยังมีโรงน้ำชาแบบพื้นเมืองให้บริการในบริเวณสวนอีกด้วย

No comments:

Post a Comment