Friday, August 19, 2016

ศาลเจ้าฮิมุโระ (Himuro Shrine)

ศาลเจ้าฮิมุโระ (Himuro Shrine)

ที่ตั้ง
ศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่าพันปี ตั้งอยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของเมืองนารา ภายในศาลเจ้ามีปลาที่แช่แข็งไว้ในแท่นน้ำแข็งเพื่อบูชาเทพเจ้า นอกจากนั้นศาลเจ้าแห่งนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องเป็นสถานที่ชมซากุระบานในช่วงต้นฤดูร้อนของเมืองนารา (ราวปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน) อีกด้วย

No comments:

Post a Comment