Friday, August 5, 2016

พระราชวังหยวนหมิง

พระราชวังหยวนหมิง พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมือง จูไห่ ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วย ขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และ มีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่ง ที่ทำให้สวน หยวน หมิงแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็นศิลปะ แบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน

No comments:

Post a Comment