Wednesday, August 10, 2016

เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาชูการ์โลฟ (Sugar Loaf Mountain)

เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาชูการ์โลฟ (Sugar Loaf  Mountain) ยอดเขาที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหาดโคปาคาบานา ในเมืองริโอ เดอ จาเนโร มีความสูง 1,400 เมตร ซึ่งสูงตระหง่านอยู่ที่ปลายแหลมสุดของปากอ่าว กวานาบารา และตั้งโดดเด่นคู่กับภูเขาคอร์โควาโด ท่านสามารถชมทิวทัศน์และภาพอันงดงามของเมืองริโอ เดอจาเนโร จากมุมสูงของยอดเขาชูการ์โลฟ

No comments:

Post a Comment