Wednesday, March 25, 2015

เที่ยว ฮิโรชิม่า-โอคายาม่า-คุราชิกิ-ฮิเมจิ

  • เกาะมิยาจิม่า-ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ-สะพานคินไตเคียว
  • นั่งกระเช้าสู่วัดเซงโกวจิ –ปราสาทโอคายาม่า-สวนโคราคุเอน
  • ปราสาทฮิเมจิ – เมืองโบราณคุราชิกิ-ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่
  • อะตอมมิก บอมบ์ โดม-พิพิธภัณฑ์สงคราม-ปราสาทฮิโรชิม่า-ช้อปปิ้ง
No comments:

Post a Comment