Saturday, March 28, 2015

ท่องเที่ยวไทย (Thailand)

คู่มือการท่องเที่ยวไทย (Thailand)
ประเทศไทย หรือชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรไทย เป็นรัฐชาติที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศพม่า และทิศเหนือติดกับประเทศพม่าและประเทศลาว มีแม่น้ำโขงกั้นเป็นบางช่วง โดยมีศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
ในด้าน ภูมิศาสตร์และประชากรศาสตร์ ประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของโลก มีเนื้อที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรมากเป็นอันดับ 21 ของโลก ประมาณ 64 ล้านคน ประกอบด้วยเชื้อสายไทยประมาณร้อยละ 75 ชาวจีนร้อยละ 14 ชาวมาเลย์ร้อยละ 3 ได้มีการประมาณกันว่ามีผู้อพยพทั้งถูกและผิดกฎหมายในประเทศไทยประมาณ 2.2 ล้านคน

ประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายแบบให้เราได้เลือกเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เช่น น้ำตก ทะเล ป่า เขา ตลาดน้ำ วัดวาอาราม รวมไปถึงการสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แบ่งประเทศไทยออกเป็น 6 ภาค มีขอบเขตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เหมือนกับภูมิภาคทาง ภูมิศาสตร์ แต่ขอบเขตของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกแตกต่างไปจากภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ดังนี้

ภาคเหนือ: มี 17 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี

ภาคตะวันออก: มี 9 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว
ภาคกลาง:  มีกรุงเทพมหานครและอีก 8 จังหวัด คือ ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอ
  
ภาคตะวันตก มี 6 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน): มี 21 จังหวัด ประกอบด้วย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์นครราชสีมา (โคราช) ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ


ภาคใต้:  มี 16 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล


รายชื่อจังหวัดของประเทศไทยเรียงตามอักษร ก - ฮ 1. กรุงเทพมหานคร
2. กระบี่
3. กาญจนบุรี
4. กาฬสินธุ์
5. กำแพงเพชร
6. ขอนแก่น
7. จันทบุรี
8. ฉะเชิงเทรา
9. ชลบุรี
10. ชัยนาท
11. ชัยภูมิ
12. ชุมพร
13. เชียงราย
14. เชียงใหม่
15. ตรัง
16. ตราด
17. ตาก
18. นครนายก
19. นครปฐม
20. นครพนม
21. นครราชสีมา
22. นครศรีธรรมราช
23. นครสวรรค์
24. นนทบุรี
25. นราธิวาส
26. น่าน
27. บึงกาฬ
28. บุรีรัมย์
29. ปทุมธานี
30. ประจวบคีรีขันธ์
31. ปราจีนบุรี
32. ปัตตานี
33. พระนครศรีอยุธยา
34. พังงา
35. พัทลุง
36. พิจิตร
37. พิษณุโลก
38. เพชรบุรี
39. เพชรบูรณ์
40. แพร่
41. พะเยา
42. ภูเก็ต
43. มหาสารคาม
44. มุกดาหาร
45. แม่ฮ่องสอน
46. ยะลา
47. ยโสธร
48. ร้อยเอ็ด
49. ระนอง
50. ระยอง
51. ราชบุรี
52. ลพบุรี
53. ลำปาง
54. ลำพูน
55. เลย
56. ศรีสะเกษ
57. สกลนคร
58. สงขลา
59. สตูล
60. สมุทรปราการ
61. สมุทรสงคราม
62. สมุทรสาคร
63. สระแก้ว
64. สระบุรี
65. สิงห์บุรี
66. สุโขทัย
67. สุพรรณบุรี
68. สุราษฎร์ธานี
69. สุรินทร์
70. หนองคาย
71. หนองบัวลำภู
72. อ่างทอง
73. อุดรธานี
74. อุทัยธานี
75. อุตรดิตถ์
76. อุบลราชธานี
77. อำนาจเจริญ   

No comments:

Post a Comment