Friday, August 5, 2016

องค์เจ้าแม่กวนอิม - มาเก๊า

องค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเล สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ทีความสูง 1.8 เมตร น้ำหนักประมาณ 1.8 ตัน ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวขนาดใหญ่ มีความสวยสดงดงาม ยามเย็นสีทองขององค์เจ้าแม่กวนอิมจะรับกับแสงแดด มีความสวยงามมาก รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมนี้ สร้างขึ้นโดยชาวโปรตุเกสครั้งเมื่อโอกาสที่โปรตุเกสคืนฮ่องกงให้แก่ทางการจีนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับคนรุ่นหลังได้ชม

No comments:

Post a Comment