Friday, August 5, 2016

วัดอาม่า หรือที่คนใหญ่รู้จักกันในนามของ เจ้าแม่ทับทิม

วัดอาม่า หรือที่คนใหญ่รู้จักกันในนามของ เจ้าแม่ทับทิม ภายในมีหินแกะสลักขนาดใหญ่เป็นรูปเรือสำเภา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเจ้าแม่อาม่าขึ้นมายันมาเก๊าเมื่อครั้งอดีต บริเวณหน้าวัดมีรูปปั้นสิงโตตั้งอยู่ 2 ตัว ซึ้งวัดแห่งนี้จะมีผู้คนไปศักการะตลอดทั้งปี

No comments:

Post a Comment