Friday, August 5, 2016

เดอะเวเนเชี่ยน โรงแรมคาสิโนสุดหรูของมาเก๊า

เดอะเวเนเชี่ยน โรงแรมคาสิโนสุดหรูของมาเก๊า มีห้องรับรองนักท่องเที่ยวกว่า 1000 ห้อง พิเศษ...หากใครอย่างอย่างสัมผัสบรรยายกาศแบบอิตาลี ต้องลองล่องเรือ กอนโดล่า

มีบ่อนคาสิโนที่นังเสี่ยงโชคจากทั้วโลกมาลองเสี่ยงโชค นอกจากนั้นหากใครที่ไม่อยากเล่นการพนัน ภายใน เดอะเวเนเชี่ยนก็มีร้านค้าให้ช้อปปิ้งรวมถึงร้านอาหารให้เลือกของชิมลองทานอีกด้วย


No comments:

Post a Comment