Friday, August 5, 2016

วัดผู่ถ่อ สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม

วัดผู่ถ่อ สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเขา มีความยิ่งใหญ่และอลังการมาก เมื่อทุกท่านไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับตัวท่านเอง

No comments:

Post a Comment