Friday, August 5, 2016

โบสถ์เซนต์ปอล

โบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราว ค.ศ.1602 ให้ครั้งแรกที่สร้างเสร็จมีความตั้งใจใช้เป็นโรงเรียนสอนทางด้านศาสนาของชาวตะวันตกในดินแดนที่ห่างไกล แต่หลังจากนั้นราว ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่มีความรุนแรงมาก ทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวโบสถ์ทั้งหมด จนเมื่อปี ค.ศ.1991 ทางประเทศมาเก๊าได้เข้ามาทำการบูรณะใหม่คงเหลือไว้เพียงประตูหน้าและบันไดทางเข้าเพียงเท่านั้น ด้านหลังของโบสถ์จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านศาสนา

No comments:

Post a Comment