Tuesday, March 22, 2016

กุสโก, ประเทศเปรู (Cusco, Peru)

กุสโก, ประเทศเปรู (Cusco, Peru)
กุสโก คือ ดินแดนที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาแอนดีส ส่งผลให้กุสโกเป็นเมืองที่มีวิวอันสวยงาม

No comments:

Post a Comment