Monday, March 21, 2016

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum)

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) เมืองโฮจิมินส์ (Ho Chi Minh City) ประเทศเวียดนาม 

อาคารสองชั้นที่เน้นจัดแสดงเรื่องราวส่วนตัวต่างๆ ของโฮจิมินห์ บิดาแห่งประเทศเวียดนามยุคใหม่ ตั้งแต่สมัยที่ท่านอยู่ในวัยหนุ่มไปจนถึงการต่อสู้เรียกร้องเสรีภาพกับชาติตะวันตก

อาคารสองชั้นที่เน้นจัดแสดงเรื่องราวส่วนตัวต่างๆ ของโฮจิมินห์ บิดาแห่งประเทศเวียดนามยุคใหม่ ตั้งแต่สมัยที่ท่านอยู่ในวัยหนุ่มไปจนถึงการต่อสู้เรียกร้องเสรีภาพกับชาติตะวันตก

No comments:

Post a Comment