Wednesday, March 23, 2016

Volcanoes of Kamchatka in Russia

ภูเขาไฟ คัมซัสก้า นี้เป็นภูเขาไฟที่ยังครุกรุ่น อยู่ในประเทศรัสเซีย ปฏิกิริยาของภูเขาไฟที่ยังมีพลัง และธารน้ำแข็งทำให้บริเวณที้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามตระการตา และยังเป็นที่รวมของสัตว์หลากหลายพันธุ์ ทั้งปลาแซลมอนหลายสายพันธุ์ที่สุดในโลก นากทะเล หมีสีน้ำตาล และนกอินทรีทะเลสเตลลาร์เป็นจำนวนมาก ภูเขาไฟที่สูงที่สุดคือ Klyuchevskaya Sopka เกือบ 16,000 ฟุต

No comments:

Post a Comment