Monday, March 21, 2016

พิพิธภัณฑ์สงคราม (War Remnants Museum) เมืองโฮจิมินส์ (Ho Chi Minh City) ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์สงคราม (War Remnants Museum) เมืองโฮจิมินส์ (Ho Chi Minh City) ประเทศเวียดนาม 

อยู่ด้านข้างใกล้ๆ ทำเนียบอิสรภาพ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เน้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสงครามเวียดนามโดยเฉพาะ มีการจัดแสดงอาวุธที่ใช้ในสมัยสงครามที่มีทั้งปืน กระสุน ระเบิด รถถัง เครื่องบิน เครื่องจองจำ เครื่องทรมาน เครื่องประหาร และคุกจำลอง แต่ไฮไลท์ของที่นี่คือภาพถ่ายแสดงเรื่องราวของสภาวะสงครามในสมัยนั้น ซึ่งแต่ละภาพล้วนสื่อให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงครามรวมไปถึงสะท้อนให้เห็นความโศกเศร้าทรมานและความหดหู่ของผู้รับเคราะห์ได้อย่างถึงอารมณ์ มีหลายๆ ภาพเป็นภาพในตำนานที่โด่งดังมีคนรู้จักไปทั่วโลก

No comments:

Post a Comment