Thursday, April 2, 2015

ท่องเที่ยวประเทศสวีเดน

คู่มือท่องเที่ยวประเทศสวีเดน
หลังจากสิ้นสุดยุคไวกิ้ง สวีเดนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพคาลมาร์ ร่วมกับเดนมาร์กและนอร์เวย์ (ในช่วงเวลานี้ ฟินแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสวีเดน) สวีเดนได้ออกจากสหภาพในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 และได้รบสู้กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเวลาหลายปี โดยเฉพาะรัสเซีย และเดนมาร์กกับนอร์เวย์ที่ยังเป็นสหภาพอยู่ ซึ่งไม่ยอมรับการที่สวีเดนออกจากสหภาพ ในคริสศตวรรษที่ 17 สวีเดนได้ขยายเขตด้วยสงครามและกลายเป็นมหาอำนาจด้วยขนาด 2 เท่าของปัจจุบัน ถึงพ.ศ. 2457 สวีเดนได้สูญเสียพื้นที่ราชอาณาจักรรวมถึงฟินแลนด์ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของ ราชอาณาจักรสวีเดน ตั้งแต่พ.ศ. 2457 นั้น สวีเดนอยู่ในภาวะสันติ โดยที่มีนโยบายต่างประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในช่วงสันติและเป็นกลางระหว่าง สงคราม
สวีเดนเป็นผู้ส่งออกเหล็ก ทองแดง และไม้ชั้นนำของยุโรปตั้งแต่สมัยยุคกลาง อย่างไรก็ดี การขนส่งและการคมนาคมที่ดีขึ้น ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะไม้ และแร่เหล็ก การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการจัดการศึกษาทั่วไป ช่วยให้เกิดอุตสาหกรรมขึ้นอย่างรวดเร็ว และในทศวรรษ 1890 ประเทศได้เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูง ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้เกิดระบบสวัสดิการของรัฐบาลขึ้น ปัจจุบัน สวีเดนมีความโน้มเอียงในทางเสรีนิยม และความต้องการความเท่าเทียมกันในสังคม และมักจะเป็นชาติที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของสหประชาชาติ
ที่ตั้ง
สวีเดน ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียทางตอนเหนือของทวีปยุโรป ทิศเหนือติดกับประเทศนอร์เวย์และฟินแลนด์ ทิศตะวันออกติดกับอ่าวบอทเนีย ทิศใต้ติดกับทะเลบอลติก ทิศตะวันตกติดกับประเทศนอร์เวย์

พื้นที่
486,601 ตารางกิโลเมตร

ภูมิศาสตร์
สวีเดนเป็นหนึ่งใน ประเทศที่อยู่เหนือสุดของโลก มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย สวีเดนมีชายฝั่งที่ค่อนข้างยาว จรดทะเลบอลติกและอ่าวบอทเนีย ทางตะวันตกมีเทือกเขาสแกนดิเนเวีย ทอดตามแนวพรมแดนกับประเทศนอร์เวย์
สวีเดนแบ่งออกเป็นสามภาคหลักๆ ได้แก่ Götaland ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ เป็นที่ราบและมีป่าไม้ Svealand เป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ และมีทะเลสาบจำนวนมาก และ Norrland เป็นภูมิภาคตอนเหนือของสวีเดน มีภูเขา ป่าไม้ และแร่ธาตุมาก ประมาณร้อยละสิบห้าของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศตั้งอยู่เหนือขึ้นไปจาก อาร์กติกเซอร์เคิล
ถึงแม้ว่าสวีเดนจะตั้งอยู่ทางตอนเหนือมาก แต่กลับมีภูมิอากาศแบบอบอุ่น เนื่องจากอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม ทางตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล พระอาทิตย์ไม่ตกดินเลยในบางช่วงของฤดูร้อน และแทบไม่สามารถเห็นได้ในฤดูหนาว สวีเดนจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน

ประชากร
8.9 ล้านคน กลุ่มชนชาติ ชาวซอมิ (แลปป์) เป็นชนพื้นเมืองกลุ่มน้อยประมาณ 15,000 คน

ภาษา
ภาษาสวีเดนเป็นภาษาราชการ นอกจากนี้ ใช้ภาษาซอมิและภาษาฟินแลนด์เป็นส่วนน้อย

ศาสนา
ร้อยละ 80 นับถือศาสนาคริสต์นิกาย Lutheran State Church

เมืองหลวง
กรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm)

สกุลเงิน
Swedish Krona (SEK) อัตราแลกเปลี่ยน 1 โครน ประมาณ 5.00 บาท 9 โครน ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

วันชาติ
6 มิถุนายน
ระบบการเมือง
ระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภาเดียว โดยมีกษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งสวีเดนมีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ประกอบด้วยกฎหมายขั้นมูลฐาน รวม 4 ฉบับ เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1809


สถานที่ท่องเที่ยวในสวีเดน 
จากบทความที่แล้วเราพูดถึงข้อมูลทั่วไปของประเทศสวีเดน ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่หน้าสนใจของประเทศสวีเดนกัน นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์ยุโรปในประเทศสวีเดนรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ เพราะสวีเดนมีพร้อมทุกอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และงดงาม วิวทิวทัศน์ของธรรมชาติที่ยังคงเดินไม่สูบเสีย รวมไปจนถึงอาหารการกินและแหล่งช้อปปิ้งต่างๆคะ

        เรามาดูสถานที่ท่องเที่ยวลำดับแรกกันเลยคะ คือ ปราสาทคาลมาร์ (Kalmar Castle) ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 และยังถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวีเดนอีกด้วยนะค่ะ ปราสาทคาลมาร์ถือเป็นตัวแทนของการปกครองประเทศสวีเดนมาโดนตลอด ปราสาทคาลมาร์เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ทำหน้าที่ปกป้องไม่ให้ข้าศึกและโจรสลัดเข้ามาตีเมืองทางผ่านทางทะเลบอลติก ในปัจจุบันปราสาทคาลมาร์กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันเยอะมากด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนซอง ซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีอาหารสไตล์ศตวรรษที่ 16 ให้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ยุโรปในสวีเดนได้ชิมกันด้วยคะ

        เมืองวิสบีย์ (Visby Medieval City) เป็นเมืองที่เก่าแก่มากของเกาะก็อธแลนด์ ถือเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่เคยพลาดโดยเด็ดขาดจริงๆคะ เมืองวิสบีย์ก่อตั้งมาในสมัยศตวรรษที่ 12 มีจุดสนใจทั้งพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่และสถาปัตยกรรมแห่งยุคกลางอีกมากมายที่ยังคงเหลือไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้ชมคะ และไฮไลท์สำคัญสำคัญของเมืองวิสบีย์นี้คือ Ringmuren เป็นกำแพงหินรูปวงกลมที่สวยงามมากของเมืองและสวนพฤกษชาติที่ได้รับฉายาว่าเป็น เมืองแห่งกุหลาบ ซึ่งสวยงามมากๆคะเมืองนี้เป็นอีกเมืองที่มีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ยุโรปนิยมมากันที่นี่คะ

        ปราสาทโดรทนิงโฮล์ม (Drottningholm Palace) เป็นปราสาทที่สวยงามมากคะ อยากจะแนะนำว่านักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะค่ะ ปราสาทโดรทนิงโฮล์มสวยงามขนาดที่องค์การยูเนสโก ได้จดทะเบียนและย่อย่องให้เป็นในมรดกของโลกเลย ปราสาทโดรทนิงโฮล์มเป็นของราชวงศ์ในยุคก่อน ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 ปราสาทแห่งนี้เต็มไปด้วยความหรูหราในทุกๆมุมของตัวปราสาทเลยก็ว่าได้คะ

        พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (Swedish Museum of National Antiquities) สถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอันเก่าแก่และชอบดูงานเกี่ยวกับศิลปะโบราณ ที่นี่ความงามเฉพาะตัว พิพิธภัณฑ์แห่งชาตินี้เป็นที่รวบรวมข้าวของในยุคเก่าแก่ไว้ที่นี่ตั้งแต่ในสมัยยุคหินจนไปถึงหลักฐานจากยุคไวกิ้ง มีทั้งกระดูกและอาวุธของใครในสมัยนั้น และจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติก็คือ ห้องสีทอง หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า Guldrummet ในห้องนี้จะรวบรวมเฉพาะเครื่องเรือนโบราณที่ทำจากเงินและทอง ในห้องนี้จึงเต็มไปด้วยงานฝีมือที่สวยสดงดงามเป็นอย่างมากคะ


        ในบทความหน้าเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวในสวีเดนอีกมากมายมาแนะนำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกันค่ะ

                จากบทความที่แล้วเราแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วบางส่วนในบทความนี้เรามาดูสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสวีเดนกันต่อเราดีกว่าคะ

                เมืองสตอกโฮล์ม (Stockholm) เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดน ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกของประเทศ เมืองสตอกโฮล์มถือเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางทางการค้าขายและแลกเปลี่ยนอีกทั้งยังเป็นเมืองที่เก่าแก่และมีความงดงามเป็นอย่างมาก หมู่เกาะสตอกโฮล์มเป็นที่นิยมของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ยุโรปในสวีเดนเป็นอย่างมากแต่ละเกาะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิเช่น เกาะฟีจาน ซึ่งเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชอบพายเรือคายัค และในเกาะฟินน์แฮมม์ยังเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการว่ายน้ำ หมู่เกาะสตอกโฮล์มจึงเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากคะ ต่อมาเป็น สตัดสฮิวเส็ท ซิตี้ ฮอลล์ หอประชุมเมืองในกรุงสตอกโฮล์ม ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบแมลาเริน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นโบแดงของสถาปนิก รักนาร์ เอิสบารีย์ ที่ก่อสร้างด้วยอิฐจำนวน 8 ล้านก้อน และกระเบื้องโมเสคสีทอง 19 ล้านแผ่น สตัดสฮิวเส็ท ซิตี้ ฮอลล์ หอประชุมเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1911คะ สถานที่ต่อมาเป็นพิพิธภัณฑ์วาซา (Vasamuseet) เป็นที่เก็บรักษาเรือรบขนาดใหญ่ที่จมตั้งแต่ออกเดินเรือในครั้งแรกเมือปี 1628 ในช่งสงครามบอลติก ระหว่างประเทศเดนมาร์กกับรัสเซียและโปรแลนด์ ซึ่งเรือรบขนาดใหญ่นี้คาดว่าจะเป็นเรือรบที่ใหญ่และใช้การลงทุนมากที่สุดในสมัยนั้น แต่ในวันที่เรือวาซาออกจากท่าเรือเมืองสตอกโฮล์มเพียงแค่ 1,000เมตร เรือกลับค่อยๆเอียงและจมลงสู่ทะเล มีผู้สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากความไม่สมดุลของท้องเรือที่แคบในขณะเดียวกันเสากระโดงเรือนั้นสูงมากจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เรือนั้นจมลงคะ เรามาชมสถานที่ที่โด่งดังนอกตัวเมืองหลวงกันบ้างนะค่ะ หมู่บ้านขนาดเล็กที่ชื่อว่า ยุกกัสยาร์วี (Jukkasjärvi)มีโรงแรมที่สร้างมาจากน้ำแข็งซึ่งเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาทัวร์ยุโรปสนใจและอยากเข้าไปพักผ่อน โรงแรมน้ำแข็งแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกปีในช่วงของฤดูหนาว ในทุกส่วนของโรงแรมทำจากน้ำแข็งเพียงอย่างเดียว และที่น่าสนใจมากในหมู่นักท่องเที่ยวขนาดภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหารยังทำจากน้ำแข็งเลยคะ อาทิ จานจากน้ำแข็ง แก้วน้ำจากน้ำแข็ง และเตียงน้ำแข็งในห้องพักที่มีอุณหภูมิ – 5 องศาเซลเซียส

                และอีกสถานที่ The Aurora Sky Station ซึ่งตั้งอยู่ใน Abisko National Park สร้างขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ยุโรปได้ชื่นชมกับความงามของแสงขั้วโลกเหนือ เพื่อชมแสงออโรร่าบนท้องฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่งดงามที่สุดของโลกอีกด้วยคะ สถานที่ท่องเที่ยวในปะเทศสวีเดนนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยคะ
เว็บไซต์แนะนำสำหรับหาข้อมูลเที่ยวสวีเดน
http://www.visitsweden.com/sweden/

No comments:

Post a Comment