Monday, April 6, 2015

ท่องเที่ยวจอร์แดน (Jordan)

คู่มือท่องเที่ยวจอร์แดน (Jordan)
จอร์แดน (Jordan) หรือ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน (Hashemite Kingdom of Jordan) เป็นประเทศในตะวันออกกลาง มีพรมแดนติดกับประเทศซีเรียทางทิศเหนือ ติดต่อกับอิรักทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อกับซาอุดีอาระเบียทางทิศตะวันออกและทิศใต้ รวมทั้งติดต่อกับอิสราเอลและดินแดนที่อิสราเอลครอบครองทางทิศตะวันตก

จอร์แดน มีชายฝั่งทะเลเดดซีร่วมกับอิสราเอลและดินแดนที่อิสราเอลครอบครอง มีชายฝั่งอ่าวอะกอบาร่วมกับอิสราเอล ซาอุดีอาระเบีย และอียิปต์

เมืองหลวง กรุงอัมมาน (Amman)

เมืองสำคัญ
เมืองซาร์กา (Zarka) เมืองอีร์บิด (Irbid) และเมืองท่าอะกาบา (Aqaba)

ภูมิอากาศ อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างแห้งแล้ง มีปริมาณฝนตกน้อย กลางวันมีแดดจัดและอากาศเย็นในเวลากลางคืน อุณหภูมิฤดูร้อนเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส
และอุณภูมิฤดูหนาวเฉลี่ย 8 องศาเซลเซียส

เชื้อชาต
อาหรับ (98%) เซอร์คัสเซียน (1%) และอาร์มาเนียน (1%)

ภาษา อาหรับเป็นภาษาราชการ แต่ชาวจอร์แดนส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

ศาสนา
อิสลามร้อยละ 98 (สุหนี่ร้อยละ 92 ชีอะห์ร้อยละ 6) และ คริสเตียนร้อยละ 1 อื่นๆร้อยละ 1

วันประกาศเอกราช25 พฤษภาคม

เวลา
ช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมง
สกุลเงิน จอร์แดนดีนาร์ (Jordanian dinar: JOD)

อัตราแลกเปลี่ยน
1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 0.708 จอร์แดนดินาร์ หรือ 1 จอร์แดนดินาร์ เท่ากับประมาณ 46 บาท (2549)


No comments:

Post a Comment