Monday, April 6, 2015

ท่องเที่ยวโอมาน (Oman)

คู่มือท่องเที่ยวโอมาน (Oman)
โอมาน (Oman) หรือชื่อทางการว่า รัฐสุลต่านโอมาน (Sultanate of Oman) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอาหรับ มีพรมแดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทางตะวันตกติดกับซาอุดีอาระเบีย และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับเยเมน มีชายฝั่งบนทะเลอาหรับทางใต้และตะวันออก และอ่าวโอมานทางตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ก็ยังมีดินแดนส่วนแยกอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกด้วย ลักษณะของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายและภูเขา มีชายฝั่งทะเลยาว 2,092 กิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงมัสกัต (Muscat)

เมืองสำคัญ Matrah, Ruwi, Nizwa, Salalah, Sohar

ศาสนา ร้อยละ 82 นับถือศาสนาอิสลาม (สำนัก Ibadhi เป็นส่วนมาก และ นิกายสุหนี่และชีอะต์อีกเล็กน้อย) ร้อยละ 12 นับถือศาสนาฮินดูและคริสต์

ภาษาอาหรับ และมีการใช้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย

หน่วยเงินตรา โอมานริยาล (Omani Rial) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ
เท่ากับ 0.38 ริยาล หรือ 1 ริยาลประมาณ 110 บาท

ภูมิอากาศ
โอมานสามารถแบ่งเขตลักษณะภูมิอากาศได้ ดังนี้

เขต กึ่งทะเลทราย-ร้อนแห้งแล้ง และอบอุ่นแห้งแล้ง ปรากฏอยู่เป็นแนวแคบๆ แถบภูเขาสูงชายฝั่งอ่าวโอมาน พืชพรรณ เป็นไม้พุ่มเตี้ย ไม้หนาม หญ้าทนแล้งประเภทต่างๆ

เขตทะเลทราย-แห้งแล้งจัดตลอดปี ปรากฏกระจายครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายรับอัลคาลิ พืชพรรณ อินทผลัม กระบองเพชร ไม้พุ่มประเภทหนามNo comments:

Post a Comment