Monday, April 6, 2015

ท่องเที่ยวรัฐคูเวต (State of Kuwait)

คู่มือท่องเที่ยวรัฐคูเวต (State of Kuwait)
รัฐคูเวต (State of Kuwait) เป็นรัฐเจ้าผู้ครองนคร (emirate) ที่มีขนาดเล็กและมีน้ำมันอยู่มาก ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ริมชายฝั่งอ่าวเปอร์เซีย มีพรมแดนทางใต้ติดกับประเทศซาอุดีอาระเบีย และพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศอิรัก

เมืองหลวง Kuwait City

ภูมิอากาศ
ภูมิอากาศแบบทะเลทราย ช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม อากาศร้อนจัด ส่วนช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ อากาศหนาว

เชื้อชาติ
คูเวตร้อยละ 45, อาหรับอื่นๆร้อยละ 35, อื่นๆร้อยละ 20

ภาษาราชการ อาหรับ ภาษาอังกฤษใข้กันอย่างแพร่หลาย

ศาสนา อิสลามร้อยละ 95 (ชีอะห์ร้อยละ 30 ซุนหนี่ 65)
คริสเตียนร้อยละ 4.5

วันชาติ (National Day) 25 กุมภาพันธ์

เวลา
ช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมง
สกุลเงิน
คูเวตดีนาร์ Kuwait Dinars (KWD)

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 0.289 KWD (2549)

รูปแบบการเมือง
 ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Hereditary Emirate)
 His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ได้ทรงมีพระราชดำรัสต่อประชาชนชาวคูเวต ในโอกาสขึ้นครองราชย์เป็นเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต แสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย โดยประชาชนทุกคนมีความเสมอภาค มีอิสระเสรีภายใต้ระบอบประชาธิปไตย และมีสิทธิเสรีในการแสดงความคิดเห็นNo comments:

Post a Comment