Monday, April 6, 2015

ท่องเที่ยวประเทศชิลี

คู่มือท่องเที่ยวประเทศชิลี มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐชิลี (República de Chile) เป็นประเทศในทวีปอเมริกาใต้ มีเนื้อที่ติดชายฝั่งทะเลยาวระหว่างเทือกเขาแอนดีสกับมหาสมุทรแปซิฟิก มีอาณาเขตจรดประเทศอาร์เจนตินาทางทิศตะวันออก จรดโบลิเวียทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และจรดเปรูทางทิศเหนือ ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกของประเทศมีความยาว 6,435 กิโลเมตร ชิลีมีดินแดนในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยครอบครองหมู่เกาะควนเฟร์นันเดซ เกาะซาลาอีโกเมซ หมู่เกาะเดสเบนตูราดัส และเกาะอีสเตอร์ในโพลินีเซีย ชิลียังอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนในแอนตาร์กติกาด้วย
เมืองหลวงกรุง ซันติอาโก (Santiago) ตั้งขึ้นโดยกัปตันเรือชาวสเปนชื่อ เปโดร เด วาลดิเวีย (Pedro de Valdivia) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2084 ปัจจุบันกรุงซันติอาโก มีประชากรประมาณ 5.3 ล้านคน

พื้นที่ 2,006,626 ตารางกิโลเมตร (นับรวมเกาะอีสเตอร์และเกาะอื่นๆ ในมหาสมุทร แปซิฟิกกับพื้นที่บริเวณแอนตาร์กติกอีก 1,250,000 ตารางกิโลเมตร) มีความยาวประมาณ 4,200 กิโลเมตร และอีก 8,000 กิโลเมตร ในส่วนของ แอนตาร์กติก มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ 177 กิโลเมตร และมีช่วงกว้างที่สุด 362 กิโลเมตร

ประชากร
ประมาณ 16 ล้านคน

ภูมิอากาศ
อบอุ่น ภาคเหนืออากาศแห้ง ภาคใต้อากาศชื้น ความชื้น โดยเฉลี่ย ประมาณร้อยละ 50 มี 4 ฤดู
- ฤดูร้อน ปลายธันวาคม – มีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 13-29 องศาเซลเซียส
- ฤดูใบไม้ร่วง ปลายมีนาคม – มิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ย 8-23 องศาเซลเซียส
- ฤดูหนาว ปลายมิถุนายน – กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย 4-16 องศาเซลเซียส
- ฤดูใบไม้ผลิ ปลายกันยายน – ธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 8-22 องศาเซลเซียส

ภาษา ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ

ศาสนา นับถือ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ 76.7 นิกายโปรเตสแตนท์ ร้อยละ 13.25 ไม่นับถือศาสนาใดๆ ร้อยละ 5.8 และนับถือศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 4.3

หน่วยเงินตรา สกุลเปโซชิลี (Chilean Peso) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 520.40 เปโซ (สถานะวันที่ 7 สิงหาคม 2550)

วันชาติ 18 กันยายน - วันประกาศเอกราชจากสเปน เมื่อปี 2353

เชื้อชาติ ร้อยละ 95 เป็นเชื้อชาติยูโรเปียน อาทิ สเปน เยอรมัน อังกฤษ อิตาเลียน นอกจากนั้น ส่วนใหญ่เป็นอาหรับและยูโกสลาเวีย

No comments:

Post a Comment