Thursday, April 2, 2015

ท่องเที่ยวประเทศโมนาโก (Monaco)

คู่มือท่องเที่ยวประเทศโมนาโก
โมนาโก หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ ราชรัฐโมนาโก  เป็นนครรัฐในยุโรปตะวันตก ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นประเทศเอกราชที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองของโลก และมีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาฝรั่งเศส

เมืองหลวงMonaco-Ville
ที่ตั้งภาคพื้นทวีปยุโรปตะวันตก ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และล้อมรอบโดยเขตAlpes –Maritimes ของฝรั่งเศส

พื้นที่
1.95 ตารางกิโลเมตร (มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากนครรัฐวาติกัน)ความยาวเส้นเขตแดน 4.4 กิโลเมตร

ประชากร32,671 คน (กรกฎาคม 2550) (เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก) ประกอบด้วยชาวฝรั่งเศส 47% โมนาโก 16% อิตาเลียน 16% และอื่นๆ 21%

ภาษาราชการ
ฝรั่งเศส (ส่วนภาษาโมนาโก อิตาเลียน และอังกฤษใช้อย่างแพร่หลาย)

ศาสนา
คริสต์ (90% โรมันคาธอลิค) โปรเตสแตนท์ และอื่นๆ

สกุลเงินยูโร (Euro) เช็คอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลก

วันชาติ
19 พฤศจิกายน

ระบบการเมือง
ราชาธิปไตยโดยมีเจ้าผู้ครองราชรัฐเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2505

No comments:

Post a Comment