Thursday, April 2, 2015

ท่องเที่ยวประเทศสเปน (Spain)

คู่มือท่องเที่ยวประเทศสเปน (Spain)
สเปน (Spain) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรสเปน เป็นประเทศทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนคาบสมุทรไอบีเรียร่วมกับโปรตุเกสและอันดอร์รา สเปนมีพรมแดนติดกับฝรั่งเศสทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเทือกเขาพิเรนีส

ชน ชาติต่าง ๆ ได้เข้ามามีอิทธิพลในดินแดนที่เป็นประเทศสเปนตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น เคลต์ ไอบีเรียน โรมัน วิสิกอธ และมัวร์ ในยุคกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การปกครองของชาวมุสลิมเป็นเวลาอย่างน้อยห้าร้อยปี ชาวมัวร์ยังคงหลงเหลืออยู่ในคาบสมุทรไอบีเรียจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1492 (พ.ศ. 2035) ซึ่งเป็นปีที่ราชอาณาจักรคาสตีลและอารากอนสามารถขับไล่ชาวมัวร์ออกไปได้ สำเร็จหลังจากเกิดกระบวนการพิชิตดินแดนคืนที่ยาวนานถึง 770 ปี และในปีเดียวกัน คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสยังได้ค้นพบโลกใหม่ นำไปสู่การกำเนิดจักรวรรดิสเปนที่แผ่ขยายไปทั่วโลก สเปนกลายเป็นประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดในยุโรปขณะนั้น แต่สงครามที่มีอย่างต่อเนื่องและปัญหาอื่น ๆ ก็ทำให้ความยิ่งใหญ่ของประเทศลดลงไป ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 สเปนมีการปกครองระบอบเผด็จการ แต่ปัจจุบันปกครองโดยพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญและรัฐสภา ที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่มีการผ่านรัฐธรรมนูญของสเปนเมื่อปี ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521)

ชื่อประเทศ สเปน (Spain หรือ España) มาจากชื่อเรียกในภาษาละตินว่า ฮิสปาเนีย (Hispania)

เมืองหลวงกรุงมาดริด

เมืองสำคัญ
* บาร์เซโลนา (Barcelona)
* บาเลนเซีย (Valencia)
* เซวิญ่า (Sevilla)
* ซาราโกซา (Zaragoza)
* มาลากา (Malaga)
* บิลเบา (Bilbao)
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สเปน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปบนคาบสมุทรไอบีเรีย อาณาเขต ทิศเหนือ จรด ทะเลกันตาบริโก ราชรัฐอันดอร์รา และประเทศฝรั่งเศส ทิศตะวันออก จรด ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศใต้ จรด ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ช่องแคบยิบรอลต้า และมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศตะวันตก จรด ประเทศโปรตุเกส และมหาสมุทรแอตแลนติก

เนื้อที่
504,880 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป รองจากรัสเซียและฝรั่งเศส เนื้อที่ของประเทศสเปนแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่
ส่วนที่เป็นคาบสมุทร คือ
- คาบสมุทรไอบีเรีย และ
- ดินแดนทางเหนือของโมร็อกโก ได้แก่ เซวตา (Ceuta) และเมลิยา (Melilla)
ส่วนที่เป็นหมู่เกาะ คือ
- หมู่เกาะบาเลอาริค (Balearic Islands)
- หมู่เกาะคะเนรี (Canary Islands)
นอกจากนี้ ยังมีดินแดนอื่นที่อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของรัฐบาลสเปน
- Islas Chafarinas
- Penon de Alhucemas
- Penon de Velez de la Gomera

ศาสนาชาวสเปนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคธอลิก (ร้อยละ 94)

ภาษา ภาษาราชการ คือ ภาษาสเปน (Castellano)
ภาษาท้องถิ่น ได้แก่ ภาษากาตาลัน (Catal?n) พูดในแค้วนกาตาลุนยา
ภาษากาเยโก (Gallego) พูดในแค้วนกาลิเซีย
ภาษาบาเลนเซียโน (Valenciano) พูดในแคว้นบาเลนเซีย
ภาษาบาสโก (Vasco) พูดในแคว้นบาสก์

วันชาติ
12 ตุลาคม

สกุลเงิน
ยูโร (EURO)

รูปแบบการปกครอง
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีกษัตริย์เป็นประมุข (Constitutional monarchy)

การเมือง
เขต การปกครองประเทศสเปนแบ่งเขตการปกครองเป็นแคว้นอิสระ 17 แคว้น(autonomous communities) และ 2 จังหวัดอยู่ทางตอนเหนือของโมร็อกโก (autonomous provinces) โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเปิดโอกาสให้แคว้นต่างๆ มีสิทธิในการปกครองตนเองได้ในระดับที่ต่างกันตามภูมิหลังการปกครองตนเองของ แต่ละแคว้น โดยที่แต่ละแคว้นมีสภาของตนเอง มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทุก ๆ 4 ปี และได้รับสิทธิและอำนาจบริหารท้องถิ่นของตนเอง ทั้งนี้ ภายใต้รัฐบาลสเปน

แคว้นอิสระทั้ง 17 แคว้น ประกอบด้วย
* Andalucia * Aragon * Asturias * Balearic Islands
* Canary Islands * Cantabria * Castilla La Mancha
* Castilla y Leon * Cataluna * Comunidad Valenciana
* Extremadura * Galicia * Madrid
* Murcia * Navarra * Pais Vasco
* Rioja
จังหวัดอิสระ autonomous provinces
* Ceuta * Melilla

สถาบันทางการเมืองประเทศ สเปนมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีกษัตริย์เป็นประมุข มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978 หลังจากที่ถูกปกครองภายใต้ระบอบเผด็จการโดยจอมพลฟรังโก(General Francisco Franco) มา 36 ปี (ค.ศ. 1939-1975)ในปี ค.ศ.1978 เมื่อสเปนเปลี่ยนมาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น คือ รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.1978 ซึ่งมีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน

สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย
ที่ตั้ง Royal Embassy of Spain
Diethelm Towers A, 7th Floor, Rooms 701-702
93/1 Wireless Road, Bangkok 10330
Tel: 0-2252-6112 Fax:0-2255-2388 0-2252-8368 0-2253-5132-4
e-mail: www.embesp@bkk3.loxinfo.co.th

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาดริด
ที่ตั้ง Royal Thai Embassy Calle Joaquin Costa, 29
28002 Madrid, Spain
Tel:001 (34) 91 563 2903 Fax : 001 (34) 91 564 0033
001 (34) 91 563 7959 001 (34) 91 562 4128
e-mail: madthai@wanadoo.es

Website ที่เกี่ยวข้อง
- www.embesp.or.th (สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย)
- www.moc.go.th/thai/dbe (กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์)
- www.thaitrade.com (กรมส่งเสริมการส่งออก)
- www.tat.or.th (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

Web site ที่เกี่ยวข้อง
- www.sispain.org ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสเปน
- www.embesp.or.th สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย
- www.la-moncloa.es รัฐบาลสเปนและกระทรวงต่างๆ
- www.mae.es กระทรวงการต่างประเทศสเปน
- www.tourspain.es การท่องเที่ยวสเปน
- www.economist.com/countries/spain ข้อมูลพื้นฐานประเทศสเปนและข่าวสารเกี่ยวกับประเทศสเปน
- www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sp.html ข้อมูลพื้นฐานประเทศสเปน
- www.cnnenespanol.com CNN - ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศสเปน (ภาษาสเปน)
- www.elpais.es หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น El Pais
- www.abc.es หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ABC
- www.elmundo.es หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น El Mundo

สถานที่ท่องเที่ยว สเปน
สเปน (Spain) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ราชาอาณาจักรสเปน เป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนคาบสมุทรไอบีเรียร่วมกับประเทศโปรตุเกสและอันเดิร์รา ประเทศสเปนติดกับประเทศฝรั่งเศสในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเทือกเขาพิเรนีส สเปนมีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม ทั้งอารายธรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เรามาเริ่มจากเมืองมาดริด(Madrid)กันเลยคะ มาดริดเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสเปน ถึงเมืองมาดริดจะไม่มีสถานที่ที่โด่งดังระดับโลกแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบอาคารและบ้านเรือนเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแบบหนึ่ง ปลาซ่า มายอร์ เป็นจัตุรัสหินซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองตั้งอยู่ในย่านเก่าแก่ของกรุงมาดริด ในสมัยก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาต่างๆ อาทิเช่น พิธีราชาภิเษก และสนามสู้วัวกระทิง ในปัจจุบันนี้เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่ยังคงมีบรรยากาศสมัยก่อนซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้ บริเวณรอบๆจะมีร้านกาแฟมากมายไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว และยังมีสโมสรฟุตบอล เรอัล มาดริด ซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลประวัติอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวมาดริด  ต่อมาเป็นเมืองบาร์เซโลนา (Barcelona) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของสเปน ทั้งในด้านของขนาดและจำนวนประชากร บาร์เซโลนาเป็นเมืองท่าที่สำคัญและยังเป็นเมืองที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน บาร์เซโลนาเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องของการท่องเที่ยวที่โดดเด่นมากคือสถานที่ท่องเที่ยวในยามราตรีซึ่งมีแหล่งสถานบันเทิงอยู่มากมาย เมืองบาร์เซโลนาเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ อาคารแบบอาร์ตนูโวที่แปลกตาออกแบบโดยอันโตเนียว เกาดี ซึ่งเป็นสถาปนิกเชื้อชาติสเปนถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหนึ่งที่คะ ทีมทั้งยังมีสนามกีฬาคัมป์ นู ซึ่งเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป สามารถจุคนได้มากกว่า 90,000 ที่นั่ง โดยมีฉายาว่า ชามอ่างยักษ์ และยังเป็นสนามเหย้าของทีมฟุตบอลสโมสรบาร์เซโลน่า

        สเปนยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่และในแต่ละสถานที่นั้นมีเอกลักษณ์และหน้าสนใจเป็นอย่างมาก ข้อมูลเหล่านี้คงช่วยทำให้ผู้ที่วางแผนจะเดินทางทัวร์ยุโรปได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตามหวังว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางทัวร์ยุโรปจะเลือกประเทศสเปนไว้ในแผนการเดินทางด้วยนะค่ะ รับรองได้เลยว่านักท่องเที่ยวจะไม่เสียใจเลยที่ได้เลือกมายังประเทศสเปนแห่งนี้ ด้วยอารายธรรม ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมต่างๆของที่นี่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะค่ะ

No comments:

Post a Comment