Monday, April 6, 2015

ท่องเที่ยวนิวซีแลนด์

คู่มือท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์ หมายถึง "ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว" หรือ Niu Tireni [นิวทิเรนี] ซึ่งเป็นการทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ - นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน (Wellington)

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศอื่น ๆ มากที่สุด ประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดคือประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ 2,000 กิโลเมตร โดยที่มี ทะเลแทสมันกั้นกลาง ดินแดนเดียวที่อยู่ทางใต้คือทวีปแอนตาร์กติกา และทางเหนือคือนิวแคลิโดเนีย ฟิจิ และตองกา
"นิวซีแลนด์?ดินแดนแห่งทิวหมอกขาว"- The Land of The Long White Cloud"

ประเทศ นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ห่างจากประเทศออสเตรเลียมาทางทิศตะวันออก 1,600 กิโลเมตร ประเทศนิวซีแลนด์ประกอบด้วย 2 เกาะหลัก คือ เกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ประเทศอังกฤษเล็กน้อย และใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น และยังมีเกาะเล็ก ๆ อีกจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะเกาะเล็กซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะใต้ มีชื่อเรียกว่า เกาะสจ๊วต (Stewart Island).

ประเทศนิวซีแลนด์ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 270,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีช่องแคบคุ๊กเป็นจุดแบ่งเขตระหว่างพื้นที่ของเกาะเหนือและเกาะใต้ ซึ่งจัดเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ราวกับว่าประเทศเล็กๆ นี้ได้รวบรวมสภาพพื้นที่ และบรรยากาศของนานาประเทศทั่วโลก ไว้อย่างครบถ้วน เพราะนิวซีแลนด์ประกอบไปด้วยชายหาดทอดยาว กว่า 1,700 กิโลเมตร รับกับมหาสมุทรสีครามที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งบริเวณที่เป็นบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟ บ่อโคลนเดือด ฟยอร์ด และซาวนด์ อันสวยงามและน่าพิศวงยิ่งนัก


เกาะเหนือ
 ตอนที่ 1 - กรุงเทพ - สิงคโปร์ - โอ๊คแลนด์
 ตอนที่ 2 - โอ๊คแลนด์ - ตูรังกา - โรโตรัว
 ตอนที่ 3 - โรโตรัว - เตาโป
 ตอนที่ 4 - เตาโป - ทองการีโร่ - วังกานุย - สแตรทฟอร์ด - นิว พลีมัธ
 ตอนที่ 5 - นิวพลีมัธ - เม้าท์ทารานากิ - พลิมเมอร์ตัน

เกาะเหนือ สู่ เกาะใต้ การ เดินทางจากเกาะเหนือสู่เกาะใต้นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟากระหว่างท่าเรือ Wellington (เกาะเหนือ) - ท่าเรือ Picton (เกาะใต้) ตลอดระยะทาง 92 กิโลเมตร เราจะได้สัมผัสกับการเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากในบรรยากาศที่สวยที่สุด ในโลก สำหรับบริการเรือข้ามฟากจะมีสองรายใหญ่ๆ และเป็นที่รู้จักคือ Bluebridge cook strait ferry และ InterIslander ferry เราสามารถจองตั๋วเรือผ่านทางเว็บไซต์หรือสามารถไปซื้อตั๋วได้ที่ท่าเรือ แต่พวกเราเลือกที่จะจองผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อความสะดวก และ รวดเร็ว
No comments:

Post a Comment