Sunday, March 13, 2016

โรงงานผลิต ผ้าไหม ของจีน

โรงงานผลิต ผ้าไหม ของจีน 
ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด

No comments:

Post a Comment