Monday, March 21, 2016

เขาค้อ เพชรบูรณ์

หมอกยามเช้าที่เขาค้อ เพชรบูรณ์ 

จุดชมทะเลหมอกขึ้นชื่อจนกลายเป็นสร้อยคำนิยมเรื่อยมาว่า “เขาค้อทะเลหมอก”  โดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวที่จะเกิดหมอกหนาสุด แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาค้อจะมีดีแค่ทะเลหมอก ในทางตรงกันข้าม เขาค้อเที่ยวได้ตลอดปี มีที่พักและที่เที่ยวหลายแห่งทั้งในบริเวณเขาค้อและภูเขาใกล้เคียง แถมรีสอร์ทที่พักแนวฮันนีมูนก็มีอยู่มาก ด้วยเหตุที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ผนวกกับธรรมชาติสวยงามคล้ายเมืองในหุบเขาแถบยุโรป เขาค้อจึงเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวยอดนิยมของคู่รักชาวไทยเสมอมา

No comments:

Post a Comment