Sunday, March 13, 2016

Flowers of The World เทศกาลดอกไม้แห่งโลก

เนเธอร์แลนด์
ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกดอกทิวลิปอันดับหนึ่ง ของโลก
หลายคนที่ไปเยือนเนเธอร์แลนด์ย่อมอยากไปชมและแชะภาพกับทุ่งทิวลิปหลากสี ไว้เป็นที่ระลึก
โดยเฉพาะที่สวนสวยเคอร์เคนฮอฟในเมืองลิซเซ่ หนึ่งในสถานที่เที่ยวขึ้นชื่อ ของเนเธอร์แลนด์

สวนสาธารณะอุเอะโนะ ญี่ปุ่น
สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว
และเป็นสถานที่เลื่องชื่อในการชมดอกซากุระมาตั้งแต่สมัยเอโดะ
เนื่องจากเป็นที่ที่ใกล้ที่สุดที่ชาวโตเกียวสามารถมาชมซากุระได้

ยู่หยวนถาน จีน
ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีน ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ชมดอกซากุระบาน
ซึ่งชาวจีนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากจนมีการจัดเป็นงานเทศกาลดอกซากุระบานขึ้น
ที่สวนสาธารณะยู่หยวนถาน ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี

ดาลัด เวียดนาม
ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม้ เพราะเมืองแห่งนี้เป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องสีสันของดอกไม้อันงดงามหลากหลายสายพันธุ์ อีกทั้งเมืองดาลัดยังมีงานเทศกาลดอกไม้ประจำปีอันลือชื่อ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก


No comments:

Post a Comment