Sunday, July 31, 2016

พิพิธภัณฑ์ทราย เมืองทตโตริ

พิพิธภัณฑ์ทราย อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองทตโตริ

ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงผลงานประติมากรรมที่ทำจากทราย ซึ่งถูกสรรสร้างโดยศิลปินจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งในส่วนของการจัดแสดงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทุกๆปี

โดยในช่วงเดือนเมษายน 2555 ถึง มกราคม 2556 นิทรรศการจะถูกจัดขึ้นในรูปแบบ ( ธีม )ของประเทศอังกฤษ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชม ประสาท Westminster, สมาชิกราชวงศ์, การใช้ชีวิตของผู้คนในสถานที่ต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งผลงานทั้งหมดนี้ล้วนแต่ทำมาจากทราย นับว่าเป็นผลงานที่สวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง


No comments:

Post a Comment