Sunday, July 31, 2016

ตลาดปราบเซียน

ตลาดปราบเซียน 
มีสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่นเสื้อผ้า,ของที่ระลึก,ผ้าพันคอ,ผ้าโสร่งพื้นเมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไม้แกะสลัก และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย

No comments:

Post a Comment