Sunday, July 31, 2016

สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย


สนามบินแห่งนี้ตั้งชื่อไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่ พันโท อี กุสตี งูระห์ไร ผู้บัญชาการกองกำลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสู้รบที่มาร์กาเมื่อตกอยู่ในวงล้อมของกองกำลังชาวดัตช์ ระหว่างการปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากทางใต้ของเมืองเดนพาร์ซ่าร์ ประมาณ 13 กิโลเมตร เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง


No comments:

Post a Comment