Sunday, July 31, 2016

ระบำไฟ Kacak Fire Dance

ระบำไฟ Kacak Fire Dance 
เป็นการโชว์ระบำไฟบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี
เพื่อเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างหนุมานและทศกัณฑ์
โดยมีหมู่คนรายล้อมคอยร้องและส่งเสียงเป็นจังหวะประสาน

No comments:

Post a Comment