Sunday, July 31, 2016

เมือง โดโงะ ออนเซ็น

เมือง โดโงะ ออนเซ็น เป็นสถานที่ที่สวยงาม และยังมีห้องอาบนํ้าออนเซ็นที่สวย โดยเฉพาะ ออนเซนฮอนคัง ที่เป็นห้องอาบนํ้าออนเซ็นที่ออกแบบมาสวยงาม และยังเป็นออนเซ็นที่เก่าแก่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งออนเซ็นแห่งนี้ได้พบในตำนานเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่น เช่น ตำนานนกกระยาง และตำนานอื่นๆ เกี่ยวกับออนเซ็น จำนวนมาก และเมืองนี้ยังมีแหล่งออนเซ็นที่เก่าแก่มากกว่า 3,000 ปีอีกด้วย

No comments:

Post a Comment