Wednesday, July 13, 2016

อโกรโดม (AGRODOME) สาธิตการตัดขนแกะ

อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว

การแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่ให้ท่านได้สัมผัสถึงความน่ารัก และประทับใจกับการ ชมการสาธิตการตัดขนแกะ การต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้  การรีดนมวัว  การป้อนนมลูกแกะ


No comments:

Post a Comment