Saturday, November 28, 2015

โบสถ์เซนต์พอล

โบสถ์เซนต์พอล ทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊าโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออก

No comments:

Post a Comment