Sunday, November 29, 2015

อนุสาวรีย์วอชิงตัน (WASHINGTON MONUMENT)

อนุสาวรีย์วอชิงตัน (WASHINGTON MONUMENT) เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา

No comments:

Post a Comment